— Nieuws

04-01-2022 Project Beerensteinerlaan en omgeving (Bussum)

In opdracht van gemeente Gooise Meren heeft Scholman in 2020 het werk Herinrichting Beerensteinerlaan en omgeving aangenomen.

Momenteel zijn wij bezig het uitvoeren van riool en bestratingswerkzaamheden ter hoogte van de Melkweg, in de zomer van 2023 zal dit werk in zijn geheel opgeleverd worden.

 

Door Scholman worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd op dit project:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • opbreken bestratingen;
  • verwijderen asfaltverhardingen en funderingen;
  • verwijderen riolering;
  • verwijderen bomen;
  • grondwerken;
  • aanbrengen riolering (incl. huis- en kolkaansluitingen);
  • aanbrengen bestratingen;
  • aanbrengen kantopsluitingen;
  • plantklaar maken plantvakken en boomplaatsen en aanplanten van groen.