— Nieuws

16-11 Golfbaan Hardewold

Golfbaan Hardewold heeft Jos Scholman gevraagd om te helpen bij de renovatie van de golfbaan. Deze renovatie is tot stand gekomen doordat een groot gedeelte van het terrein waar de golfbaan op ligt gaat worden verhuurt en dit terrein wordt omgebouwd naar een zonnepark. Het stuk golfbaan wat blijft bestaan wilden ze daardoor gaan verbeteren en renoveren om het golfen voor de golfers zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het werk is verdeelt in 2 fases. Fase 1 wordt nu uitgevoerd en is bijna afgerond. Fase 2 zal starten rond medio maart. Afhankelijk van het weer.
Fase 1 bestaat voornamelijk uit het baggeren en opschonen van de waterpartijen. In totaal ligt er ongeveer 8000m2 water op het terrein en de opdrachtgever wilde dat de waterpartijen golf technisch beter in het zicht kwamen te liggen en ook wat natuur vriendelijke kanten kreeg. Langs het water hebben we gelijk in ruwe vorm de tees (afslagplaatsen) gebouwd zodat deze heel de winter kunnen rusten. Wij zullen ook nog een aantal bomen gaan verplanten en toplaag van de bestaande golfbaan die weg gaat in depot rijden om in het voorjaar de greens en tees mee te gaan bouwen. Wij zullen ook nog 2 bruggen gaan plaatsen
Fase 2
In het voorjaar zullen wij 6 a 8 tees bouwen en 4 greens. Deze zullen opgebouwd worden met zand wat in fase 1 al in depot is gereden. De reden dat dit verschoven is naar het voorjaar is omdat het dan meteen ingezaaid kan worden en niet heel de winter open ligt waardoor het zand vervuilt kan raken. Verder zijn er plannen om nog wat paden te maken en een evenementen terrein in te richten maar dit is nog niet definitief.