— Nieuws

18-11-2021 Denk eens wat vaker als een familiebedrijf

Denk eens wat vaker als een familiebedrijf

Familiebedrijven lijken zich vaker door duurzaamheidsdoelen te laten leiden dan bedrijven waarin geen sprake is van een familieband. Dat is, misschien wat simpel samengevat, de conclusie van een onderzoek dat op Nyenrode is uitgevoerd onder leiding van mijn collega Roberto Flöre en waarvan de resultaten zijn vastgelegd in het boek ‘Duurzaamheid en het familiebedrijf’.

Ik mocht ook een bijdrage leveren aan dat boek en bespreek daar het vergaande initiatief van aannemersbedrijf Jos Scholman uit Nieuwegein. Omdat het bedrijf het wagenpark moest vernieuwen en het de ontwikkelingen met betrekking tot het klimaatprobleem serieus nam, werd ervoor gekozen het nieuwe wagenpark op waterstof te laten rijden.

Scholman werd hiermee wereldwijd een koploper en begin oktober werd in het verlengde van dit initiatief, in het bijzijn van veel hotshots, waaronder Diederik Samson, in Nieuwegein een waterstoftankstation geopend waar iedereen met voertuigen op waterstof kan komen tanken.

De conclusies van Flöre sluiten naadloos aan op conclusies die collega’s en ik eerder trokken. Namelijk dat het hebben van een langetermijnvisie bijna vanzelfsprekend leidt tot meer op duurzaamheid gerichte besluiten. Familiebedrijven hebben als doel hun bedrijf voor het nageslacht te behouden en kijken daarom bijna vanzelfsprekend wat verder dan gebruikelijk.

Tijdens de eerste lockdown, toen er van een vaccin nog geen sprake was, schreef ik een essay waarin ik de watersnoodramp vergeleek met de coronacrisis. Ik concludeerde toen dat we met de kortetermijngerichtheid van vandaag waarschijnlijk nooit meer tot belangrijke initiatieven als de bouw van de waterwerken kunnen komen.

Nu de komst van het vaccin niet de oplossing voor alles blijkt en het coronavirus waarschijnlijk blijft, is het misschien de moeite waard dit essay weer eens te lezen. Ik vond het namelijk hoopvol te ontdekken hoeveel win-wins er te vinden zijn als we besluiten de gebouwde omgeving in te richten op een wijze die het leven met een regelmatig opflakkerend coronavirus eenvoudiger maakt dan nu het geval is. Maar dat vereist dus wel een langetermijnvisie. En langetermijnvisies zijn heden ten dage niet eenvoudig tot stand te brengen, zoals ook de klimaattop in Glasgow ons weer leert. Dachten maar meer partijen als directies van familiebedrijven.

Anke van Hal, hoogleraar Sustainable Building and Development aan Universiteit Nyenrode

Denk eens wat vaker als een familiebedrijf – Cobouw.nl