Aannemingsbedrijf Jos Scholman

Aanpak reconstructie Slotenbuurt Zegveld

De Slotenbuurt in Zegveld zakt steeds verder weg in de drassige veenbodem. Dit zorgt voor grote problemen: rioolleidingen scheuren, de funderingen van woningen liggen bloot en na een hevige regenbui staan de straten blank. Met de reconstructie pakken we alles aan: de kabels en leidingen worden vervangen, het gescheiden riool wordt vervangen, de straat wordt 60 cm opgehoogd en het openbare gebied wordt opnieuw ingericht.

Het werk wordt in 3 fasen uitgevoerd. Na het ophogen van de straat krijgt de grond 3 tot 6 maanden om te zetten. Daarna komen we terug voor de herinrichting van de wijk. De bewoners van de wijk zijn nauw betrokken: hun voortuin wordt gebruikt om tijdelijk kabels en leidingen in te leggen en hun tuin wordt tot maximaal 60 cm opgehoogd. Wij helpen de bewoners door middel van onze tuinservice.

Eind 2018 was Fase 1 bijna gereed. Direct na aanvang zijn we gestuit op een aantal knelpunten. De fundering in de wegen blijkt af te wijken van het bestek: in plaats van ongebonden fundering is een dikke laag gebonden laag van slakken en beton aangetroffen. Dat belemmerde de voortgang van de aanleg van het rioolstelsel en het tijdelijk verleggen van kabels en leidingen werd bemoeilijkt. Een bodemonderzoek in het resterende gedeelte van de Slotenbuurt wijst uit dat deze gebonden funderingslaag zich onder alle straten van de wijk bevindt. Het zal dus een uitdaging worden om het rioleringswerk voor Fasen 2 en 3 binnen zo kort mogelijke tijd uit te voeren. Een uitdaging die wij met enthousiasme, kennis en ervaring maar al te graag zullen oppakken.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Bel ons

030 - 60 44 282

of stuur een e-mail

info@josscholman.nl

Ga naar Contact >