Aannemingsbedrijf Jos Scholman

Afronding project Uithofslaan

Aan het begin van dit jaar zijn wij gestart met de laatste fase van onze werkzaamheden aan de Uithofslaan in Den Haag. De laatste fase betreft de aanleg van een 2 tal duikers welke geïntegreerd zijn in een keerwandconstructie. Deze wordt aangebracht als vervanger van de brug welke wij vorig jaar verwijderd hebben. De keerwanden zijn vanwege een onstabiele ondergrond gefundeerd op 95 Naalhoutpalen met een lengte van 11 meter. Het aanbrengen van de palen vergde de nodige voorbereiding vanwege de aanwezigheid van een 3-tal zinkerleidingen op een diepte van 6 meter in de nabijheid van de palen. Om het risico op schades te vermijden hebben wij ervoor gekozen de palen aan te brengen middels het voorspuiten van de palen met water. Op de palen zijn houten kespen aangebracht welke als fundering van de keerwanden dienen. Momenteel wordt de laatste duiker in de keerwand geplaatst, de metselaars zijn bezig met de bekleding van de betonwanden.  Onze werkzaamheden worden medio maart afgerond waarmee wij het project Uithofslaan in den Haag opleveren.

  

 

 

 

Contact

Bel ons

030 - 60 44 282

of stuur een e-mail

info@josscholman.nl

Ga naar Contact >