Aannemingsbedrijf Jos Scholman

Baggerwerkzaamheden gemeente Utrecht

In opdracht van de Gemeente Utrecht voert Jos Scholman de baggerwerkzaamheden uit conform de raamovereenkomst ‘Baggeren Utrecht 2018.’ Hierbij worden binnen de gemeente Utrecht op diverse locaties werkzaamheden uitgevoerd. In totaal zal er 30.000 m³ gebaggerd gaan worden. Dit is meer dan voorgaande jaren. Er is om die reden al vanaf de eerste week na de bouwvak gestart. Er wordt gewerkt met 3 tot 4 ploegen om naar verwachting februari 2019 gereed te zullen komen.

Voordat we de werkzaamheden in de watergangen starten, wordt er afgevist door een erkend bedrijf. Dit is van belang om de fauna in de watergangen niet in gevaar te laten komen. De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats bij volkstuincomplexen en in parken waaronder het bekende Wilhelminapark, natuurpark Bloeyendael en natuurgebied Thematervelden in Leidsche Rijn.

Elke situatie binnen het werkgebied is anders en kent andere betrokkenen; goede communicatie is dus van groot belang. In samenwerking met Chris Swinkels van Gemeente Utrecht en de uitvoerder van Jos Scholman, Henri van den Ham, wordt er telkens tijdig voor gezorgd dat de betrokken partijen zijn geïnformeerd over de werkzaamheden. Dit vergt goede afstemming, maar inspanningen die hiervoor worden gedaan dragen bij aan het succesvol uitvoeren van het project. En dit is voor zowel de opdrachtgever als voor Jos Scholman van groot belang.

Impressie van de baggerwerkzaamheden:

  

 

Contact

Bel ons

030 - 60 44 282

of stuur een e-mail

info@josscholman.nl

Ga naar Contact >