Aannemingsbedrijf Jos Scholman

Grote beuk geplaatst bij het clubhuis Golfbaan Bernardus

Afgelopen week is als laatste boom een grote beuk van 10 meter en 4.800 kg voor het clubhuis geplaatst. Na de oplevering in de zomer was het niet mogelijk om deze beuk te planten. Aangezien alles rond het clubhuis is afgewerkt was het alleen mogelijk om deze boom met een Telekraan over het clubhuis op zijn plaatst te zetten. De boom is met een 450 tons kraan over een afstand van 45 meter op zijn plek gezet. De afgelopen 1,5 jaar zijn er ruim 1.200 grote bomen geplant op en rond golfbaan Bernardus. Het planten is met de grootste zorg uitgevoerd om er voor te zorgen dat de kans op uitval minimaal is.

Voor de bomen in de baan is er gekozen voor Ruwe Berk (Betula pendula), Zomereik (Quercus robur, Wintereik Quercus petraea en Grove Den (Pinus sylvestris). Daarnaast is er per locatie en per boom bepaald of het een meerstammige boom of een betakte of geveerde boom moest zijn. De bomen zijn aangeplant in een afmeting van 1 meter tot 10 meter hoog en 8 meter breed om te zorgen voor variatie. Alle 1200 bomen zijn door de architect in het terrein uitgezet. In het terrein is de soort en de afmeting bepaald. Aansluitend aan het uitzetten zijn ze ingemeten en op de kaart verwerkt. Iedere boom is voorzien van een nummer en vervolgens bij een kwekerij uitgezocht.

Het planten van de bomen is uitgevoerd en begeleid door Jesse van ’t land aangezien dit logistiek een complex project was. De baan was al afgewerkt en ingezaaid en het was niet mogelijk om met groot materieel de baan in te gaan. Vrijwel de meeste bomen zijn geleverd door Toon Ebben en Boomkwekerij Van de Berk aangezien die beschikte over grote dennen en eiken die voldoende zijn rond gestoken en verplant. De grootste uitdaging was om de bomen zonder schade aan het terrein op zijn plek te krijgen en om de boom tijdens het transport niet te beschadigen. Met name het hijsen en verplaatsen van deze zware kluiten vraag speciaal gereedschap en techniek om schade aan de boom te voorkomen.

Voorafgaand aan het planten hebben we net als bij de greens de grond ter plaatse onderzocht en gekeken welke mineralen en voedingsstoffen we moesten aanvullen. Er is een speciale mix gemaakt door van Iersel voor het aanvullen van boomvakken in de verschillende compartimenten, er is een mix gemaakt voor de wit zand boomvakken en de vakken in de zwarte grond. Op de locaties waar wit zand aanwezig was is 30% mix doorgemengd van protazoa compost, schimmeldominante humus compost en tuinturf om respectievelijk bodemleven, schimmels, organische stof, calcium en voedingsstoffen aan te vullen in het arme zand. Ten behoeve van de bomen zijn er vakken van 3 bij 3 meter doorgespit en aangevuld met de compost mix. Vrijwel de meeste bomen zijn in het seizoen 2017-2018 geplant. Het planten is door een vast ploeg uitgevoerd en er is met name veel aandacht besteed aan het transport, hijsen en plaatsen van de bomen. Rond de bomen is een dijkje gemaakt om het water geven goed mogelijk te maken en de bomen zijn bovengronds verankerd met 3 palen.

In het voorjaar zijn de dennen behandeld met Anti Vap dit is harsachtig substantie wat een natuurlijk waslaagje aanbrengt op en onder de bladeren werkt als een anti verdampingsmiddel. De eiken zijn preventief behandeld met Pireco boomziektes tegen de eikenspintkever. We kunnen niet zeggen dat de zomer van 2018 heeft meegewerkt met het aanslaan van de bomen. Een vaste ploeg van 2 tot 5 man is continue bezig geweest om de bomen water te geven. Mede door alle aandacht en zorg die er aan de bomen is besteed hebben maar 39 bomen de zomer van 2018 niet overleefd. En dit waren met name de kleinere eiken die het niet hebben gered.

 

 

 

Contact

Bel ons

030 - 60 44 282

of stuur een e-mail

info@josscholman.nl

Ga naar Contact >