Aannemingsbedrijf Jos Scholman

Herinrichting wijkpark De Horst, Den Haag

Onlangs zijn we in opdracht van Gemeente Den Haag gestart met de herinrichting van Wijkpark de Horst, fase 2. Onze werkzaamheden sluiten aan op fase 1 binnen het wijkpark welke we dit voorjaar hebben afgerond. Het project ‘fase 2’ betreft een herinrichting van een ecologische zone van het park waarbij in samenspraak met bewoners – middels een participatieproces – een ontwerp tot stand is gekomen. Het projectgebied in deze fase is lange tijd slecht onderhouden en met het nieuwe ontwerp wordt het geheel opgeknapt. In samenspraak met de Ecololoog wordt de zone opnieuw ingericht.

Het uitgangspunt van het ontwerp is meer openheid creëren en de natuur verrijken met diverse plantensoorten, waardoor er meer diversiteit zal ontstaan en er meer diersoorten gebruik kunnen maken van het park. Onze werkzaamheden bestaan onder meer uit het opschonen van het bosplantsoen en het snoeien van alle bomen. Momenteel worden ook diverse rietzones verwijderd en de oevers vergraven en voorzien van oever vegetatiematten. De bestaande grondslag zullen we verschralen en er komen diverse kruidenvegetaties. Het park wordt bovendien voorzien van een nieuwe halfverharding met diverse ecologisch ingerichte heestergroepen.

 

 

Contact

Bel ons

030 - 60 44 282

of stuur een e-mail

info@josscholman.nl

Ga naar Contact >