Aannemingsbedrijf Jos Scholman

Hoogste trede PSO prestatieladder behaald

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt ook wel sociaal ondernemerschap of inclusief ondernemen genoemd. Jos Scholman heeft onlangs Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) wat heel in het kort betekent dat we op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage leveren op het gebied van sociaal ondernemen. Uit de onafhankelijke toetsing door een Certificerende Instelling blijkt dat we ook op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben de PSO, in nauwe samenwerking met de markt, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen en stimuleert sociaal ondernemen in Nederland.

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen bij (meer) organisaties. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers om ook sociaal te ondernemen door er bewust voor te kiezen om producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd.

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus, te weten Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. Gezien de vele verrichte inspanningen in het verleden en de inzet in het heden bleek bij de toetsing dat wij direct al aan alle vereisten voor certificering op het PSO-keurmerk Trede 3 voldeden. Iets waar we uiteraard trots op kunnen zijn!

Contact

Bel ons

030 - 60 44 282

of stuur een e-mail

info@josscholman.nl

Ga naar Contact >