Aannemingsbedrijf Jos Scholman

Inrichting moerasblokken Groot-Mijdrecht in beeld

De projectrealisatie in polder Groot-Mijdrecht verloopt voorspoedig. De inrichting van de twee moerasblokken op bestaande weilanden krijgt zichtbaar vorm. Er is gedurende de vakantieperiode doorgewerkt en in het blok waarmee is gestart is reeds 4500 m³ grond ontgraven, vervoerd en verwerkt. Er is tevens 740 m³ klei aangebracht aan de binnenzijde van het beheerpad om ervoor te zorgen dat het water binnen dit pad blijft. Hierdoor zal er dadelijk een echt moerassig gebied achterblijven.

Er zullen nog diverse elementen (beschoeiing, molen, stuw) worden aangebracht, maar het grondwerk voor het eerste moerasblok is al grotendeels gereed. In een latere fase wordt de brug aangebracht als verbindend element met het andere moerasblok wat door ons binnen dit project in opdracht van de gemeente Woerden zal worden gerealiseerd.

 

   

Contact

Bel ons

030 - 60 44 282

of stuur een e-mail

info@josscholman.nl

Ga naar Contact >