Aannemingsbedrijf Jos Scholman

Onderhoud watergangen landgoederen Zeist e.o.

De vijvers op de landgoederen De Breul en Hoog Beek en Royen worden jaarlijks door ons geschoond. In opdracht van het Utrechts Landschap verzorgen we dit op ecologisch verantwoorde wijze.

Gedeelten van de oeverbegroeiing blijven staan, zodat deze vegetatie kan dienen als beschutting voor watervogels zoals eenden en waterhoentjes. De ijsvogel maakt ook gebruik van de rietstengels, zo kan deze kleine vogel goed visjes waarnemen in het water om ze vervolgens te vangen en op te eten. Nadat de kanten en oevers zijn opgeknipt wordt het slootvuil gecontroleerd op aanwezigheid van vissen en of amfibieën die per ongeluk in de korf terecht zijn gekomen. Deze worden zorgvuldig gevangen en weer teruggezet in het water.

Contact

Bel ons

030 - 60 44 282

of stuur een e-mail

info@josscholman.nl

Ga naar Contact >