Aannemingsbedrijf Jos Scholman

Oplevering oeverconstructie Minstroom Utrecht

In opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en samen met directievoerder/toezichthouder Tijhuis Ingenieurs hebben we project ‘Oeverconstructie Minstroom Utrecht’ gerealiseerd. Onlangs vond de oplevering plaats waarbij werd geconcludeerd dat de werkzaamheden allen naar behoren zijn uitgevoerd. Opdrachtgever HDSR was zeer tevreden over het eindresultaat en de gang van zaken gedurende het werk; de combinatie van samenwerken, een gedisciplineerd team en goed overleg met alle belanghebbenden vormde de sleutel voor de succesvolle projectrealisatie.

De oude beschoeiing verkeerde in slechte staat en diende door ons te worden vervangen door een Prolock (kunststof) beschoeiing, circa 500 m¹. Omdat de oevers van de Minstroom in beheer zijn van groengroepen (bewonersgroepen) en door de aangrenzende oudere woningen was dit een complex en specialistisch werk. Er heeft dan ook veel afstemming plaatsgevonden met opdrachtgever, bewoners en belanghebbenden gedurende het project. Het gehele werk is uitgevoerd vanaf het water en het gerealiseerde eindresultaat is goed te zien op de bijgaande beelden.

 

  

Contact

Bel ons

030 - 60 44 282

of stuur een e-mail

info@josscholman.nl

Ga naar Contact >