Aannemingsbedrijf Jos Scholman

Realisatie moerasblokken Groot-Mijdrecht

Polder Groot-Mijdrecht krijgt er nieuwe natte natuur bij. In opdracht van de gemeente Woerden verzorgt Jos Scholman de realisatie van twee nieuwe moerasblokken op bestaande weilanden. Op woensdag 4 juli heeft gedeputeerde Mirjam Maasdam het project geopend met een starthandeling vanuit de provincie Utrecht.

Er zijn verschillende partijen betrokken bij de realisatie van de nieuwe natuur: de provincie Utrecht, Natuurmonumenten (eigenaar van de percelen), gemeente Ronde Venen, Waterschap AGV en een bewonersdelegatie. Samen is er gezocht naar een goede manier om zowel natuur als waterberging en landbouw een plek te geven in dit gebied. Er is gekozen voor een zogenaamde ‘versoberde veenribbenvariant’. De twee belangrijkste functies zijn daarbij het bergen van water en het ontwikkelen van natte natuur voor moerasvogels, amfibieën en insecten.

Gedurende de opening kon worden kennisgemaakt met de diverse stakeholders. Inmiddels is het project daadwerkelijk van start gegaan met het opschonen van de sloten en de aanleg van een werkbrug tussen de moerasblokken.

   

Contact

Bel ons

030 - 60 44 282

of stuur een e-mail

info@josscholman.nl

Ga naar Contact >