Aannemingsbedrijf Jos Scholman

Samen werken aan de CO₂ reductiedoelstelling

We hanteren de CO2-Prestatieladder om onze ambitie om actief CO2 te reduceren ook te gaan realiseren. Het is voor ons een hulpmiddel bij het permanent zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor het terugdringen van de uitstoot als gevolg van onze bedrijfsvoering en projecten. Door samen bewust bezig te zijn, letterlijke bewustwording voor de besparing te creëren, elkaar te stimuleren en actief aan de slag te gaan, hebben we reeds grote stappen gemaakt. Maar het kan altijd weer verder.

Ook voor de komende jaren hebben we plannen gemaakt. Lees hier hoe er enerzijds wordt teruggekeken naar de jaren achter ons en er anderzijds doelstellingen staan beschreven om samen in de toekomst te gaan realiseren.

Contact

Bel ons

030 - 60 44 282

of stuur een e-mail

info@josscholman.nl

Ga naar Contact >