Aannemingsbedrijf Jos Scholman

Toplaagverbetering met onze Vibra-Sandmaster

Nu het voetbalseizoen (zo goed als) ten einde is, wordt er door ons op heel veel sportcomplexen veldonderhoud verricht. Ook onze Vibra-Sandmaster wordt op veel natuurgras velden ingezet. Deze velden zijn immers onderhevig aan tal van (speel- & weers-)invloeden waardoor de waterdoorlatendheid en daarmee de bespeelbaarheid in het gedrang kunnen komen. Onze Vibra-Sandmaster biedt dé oplossing wanneer de waterafvoer stagneert door een vette toplaag of juist een toplaag met veel fijne delen. De machine is bedoeld om de draineerbaarheid van een natuurgrasveld te verbeteren en wel zodanig dat kort na de bewerking het veld weer beschikbaar is om te bespelen.

De Vibra-Sandmaster bestaat uit de Verti-Quake schudbeluchter, waaraan de Sandmaster is gemonteerd. Hiermee wordt door middel van getrokken smalle sleuven zand tot 23 cm diep in de bodem geïnjecteerd. De Verti-Quake maakt sleuven in de grond, daarna volgen de trillende zandvultrechters met een breedte van 25 mm. De trechters worden gevuld vanuit een zandvoorraadbak met een transportband en het vullen van de trechters wordt met een camera in de gaten gehouden, zodat de bandsnelheid controleerbaar kan worden ingesteld.

De gehele bewerking gebeurd in één werkgang, iets wat deze machine uniek maakt. Bij de bewerking met de Vibra-Sandmaster wordt alleen zand aangebracht en geen grond afgevoerd. Bovendien ontstaat er geen schade aan de velden, doordat de compacte machine beschikt over een optimale drukverdeling. De inzet is optimaal op sportvelden die zijn voorzien van drainagesleuven gevuld met zand. Door de bewerking haaks op de drainage uit te voeren ontstaat er een perfecte aansluiting op de drains en wordt het water vlot uit de toplaag afgevoerd. Na de bewerking word de grasmat afgesleept en is het veld direct weer bespeelbaar. Na enkele weken zijn de sleuven helemaal niet meer zichtbaar en is de grasmat volledig hersteld. De bewerking met de Vibra-Sandmaster werkt snel en doeltreffend en biedt bij natuurgras sportvelden dé ideale oplossing voor de waterafvoerverbetering.

 

 

   

Contact

Bel ons

030 - 60 44 282

of stuur een e-mail

info@josscholman.nl

Ga naar Contact >