Aannemingsbedrijf Jos Scholman

Uitbreiding parkeergarage Creative Valley, Utrecht

De parkeergarage voor bedrijfsverzamelkantoor Creative Valley, gelegen op industrieterrein Papendorp te Utrecht, wordt uitgebreid. De aanvullende parkeervoorziening zal vanaf de buitenkant niet zichtbaar worden doordat schanskorven met keien en een keermuur de parkeergarage afschermen. Om een gedeelte van het terrein om te kunnen bouwen tot parkeergarage zijn diverse constructieve aanpassingen noodzakelijk. In samenwerking met directievoerder Maar Bouwmanagement voeren wij de verschillende hiertoe benodigde werkzaamheden uit.

Grondwerk, straatwerk, het aanbrengen van riolering en kolken tbv afwatering, het maken van de opening in de bestaande draagmuur, het aanbrengen van schanskorven en een keermuur evenals het plaatsen van diverse hekwerk vormen in het kort de projectwerkzaamheden. De werkzaamheden vorderen gestaag. De opening in de draagmuur is inmiddels gemaakt, evenals de keermuur. Binnenkort wordt er gestart met het straatwerk.

  

  

Contact

Bel ons

030 - 60 44 282

of stuur een e-mail

info@josscholman.nl

Ga naar Contact >