Aannemingsbedrijf Jos Scholman

Vijver voor voedselbos Meridiaanpark, Almere Buiten

In opdracht van de gemeente werken we aan een kwaliteitsimpuls voor Park De Meridiaan in Almere Buiten. Inmiddels zijn we gestart met het graven van een vijver als onderdeel van het te realiseren voedselbos; een nieuw groengedeelte in het noordelijk deel van het park.

In het verleden is in dit deel van het projectgebied bos gekapt en ook werd het land als hooiland beheerd. De braakliggende percelen worden deze winter door ons aangeplant met struik- en boomsoorten welke vruchtdragend zijn. Dit met als doel om natuurlijk voedsel in de vorm van bessen, noten en overig fruit te genereren voor benutters van het park. Zowel de mensen als de dieren. Het overige terrein wordt komend voorjaar ingezaaid met een kruiden- en bloemenmengsel waar insecten en vogels gebruik van kunnen gaan maken.

  

Contact

Bel ons

030 - 60 44 282

of stuur een e-mail

info@josscholman.nl

Ga naar Contact >