Aannemingsbedrijf Jos Scholman

Voortgang werkzaamheden hornmeerpark

Jos Scholman heeft op dit moment de werkzaamheden in fase 1a afgerond. Het loopt precies volgens de planning zoals dat is aangegeven op de faseringstekening. Zo hebben we bomen en bosschage gesnoeid en verwijderd. De oude funderingslagen zijn verwijderd en afgevoerd. Ook is er een PVC riool en drianage aangebracht. Wij hebben ook de funderingslagen ten behoeve van het lava pad en de elementen verhardingen opgebouwd.

Jos Scholman zal nu een start gaan maken met fase 1b. Zo beginnen we met het uitbaggeren van de eendenvijver en het verwijderen van de funderingslagen.

Contact

Bel ons

030 - 60 44 282

of stuur een e-mail

info@josscholman.nl

Ga naar Contact >