Aannemingsbedrijf Jos Scholman

Werkzaamheden Strijkviertelplas afgerond

In opdracht van Recreatieschap Stichtse Groenlanden hebben we verbeteringen aan de recreatieplas Strijkviertel gerealiseerd. De verouderde beschoeiing is vervangen door een natuurlijke oever gemaakt van grasblokken. Daarnaast is er een vijftal steigers aangebracht om bootjes aan te kunnen leggen of vanaf te kunnen vissen.

Het geheel is inmiddels ingezaaid, waardoor er deze zomer weer volop kan worden gerecreëerd op de vernieuwde recreatieplek bij De Meern.

 

Contact

Bel ons

030 - 60 44 282

of stuur een e-mail

info@josscholman.nl

Ga naar Contact >