Aannemingsbedrijf Jos Scholman

Herstel Beek in het Orderveen, Apeldoorn

Beekherstel is een belangrijke peiler van het Apeldoorns Waterplan. Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Apeldoorn werken gezamenlijk aan het herstel van de in totaal 14 beken in de stad. In opdracht van gemeente Apeldoorn zal Aannemingsbedrijf Jos Scholman uit Nieuwegein de herstelwerkzaamheden voor de Beek in het Orderveen & de Rode beek realiseren. Het betreft een combinatie van een drietal deeltrajecten binnen het project.

Aanleiding voor het beekherstel is onder andere de klimaatverandering; Apeldoorn is de natste plek van Nederland, er valt jaarlijks de meeste neerslag en die neerslag valt steeds meer in pieken. Er is meer ruimte nodig voor regenwater en het is van belang meer verhard oppervlak af te koppelen, zodat dat regenwater kan infiltreren (in de bodem zakken) met een overloop naar onder meer de Beekzones. Hierdoor wordt schoon regenwater schoon gehouden en zal dit niet in de riolering terechtkomen. Beekherstel heeft verschillende doelen: het biedt ruimte aan afgekoppeld regenwater, aan overtollig grondwater, ecologie, recreatie en cultuurhistorie.

De verwachting is dat het project zal bijdragen aan een betere grondwaterbeheersing rond het Waterbronpark. Dit park is een brongebied van de beken, de naam zegt het al. Hier worden de bestaande sprengkoppen opgeschoond, waardoor ze beter gaan werken. Ook wordt een verdwenen sprengkop hersteld en door deze maatregelen zal het grondwater beter afgevoerd worden en het grondwaterpeil dalen. Verder zullen er op een aantal plekken maatregelen worden getroffen voor natuurontwikkeling. Zo zal door het opknappen van de bestaande beekdelen, het bovengronds brengen van andere delen en het aanleggen van passeerbare duikers het leefgebied van diverse soorten worden verbeterd. Langs de beken worden fauna-uitstapplaatsen aangelegd en in het Waterbronpark wordt een poel gemaakt voor onder meer padden en ringslangen. Tot slot zullen er nieuwe paden worden aangelegd, bestaande paden worden opgeknapt en speelfaciliteiten worden gecreëerd.

Al met al een mooi, divers project wat binnen relatief korte tijd door ons zal worden gerealiseerd.

Jos Scholman en Beekherstel Apeldoorn JS best54 Jos Scholman en Beekherstel Apeldoorn JS best15 Jos Scholman en Beekherstel Apeldoorn JS best27

Laatste nieuws over dit project
Nieuwsarchief van dit project >

Contact

Bel ons

030 - 60 44 282

of stuur een e-mail

info@josscholman.nl

Ga naar Contact >