Aannemingsbedrijf Jos Scholman

De totaaloplossing

Concept

Gewassen, bomen en planten staan steeds vaker niet meer op hun natuurlijke standplaats. Hun wortels krijgen steeds minder ruimte en onvoldoende voeding. Ook zijn bodemomstandigheden steeds minder optimaal. De toenemende verstedelijking en verstoringen spelen hierin een belangrijke rol, maar ook klimaatomstandigheden en de veranderende grondwaterstanden verstoren het natuurlijk evenwicht.

Een gewas, plant of boom heeft daardoor meer tijd nodig om zich aan te passen en blijkt vatbaarder te zijn geworden voor ziekten en plagen. Hun weerstand neemt af met grote gevolgen. Tegelijkertijd zorgt groen in de vorm van algen, mossen en onkruid steeds vaker voor hinderlijke overlast. Bij bestrating, muren, hekwerken, maar ook op gazons en sportvelden komen diverse variëteiten van groenoverlast voor. Met behulp van beheersing, verzorging en voeding gebaseerd op natuurlijke ingrediënten en aanpak, bieden we voor dit alles een totaaloplossing. En richten we ons op de oorzaak in plaats van symptoombestrijding.

Contact

Bel ons

030 - 60 44 282

of stuur een e-mail

info@josscholman.nl

Ga naar Contact >