— Discipline

Onderhoud waterwegen

Singels, vijvers, grachten, sloten en vaarten zijn het werkterrein in het geval van onderhoud waterwegen. Naast het aanleggen van beschoeiing en natuurlijke oevers, maakt ook het baggeren deel uit van deze discipline. We zijn actief op het gebied van onderhoudsbaggerwerk, milieutechnisch baggerwerk en kleinschalig baggerwerk en werken volgens strakke richtlijnen en een gecertificeerd beleid conform BRL7000.