Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en CO₂

Op deze pagina brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het CO₂-beleid binnen ons bedrijf. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO₂-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van een CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht.

Het niveau waarop wij omgaan met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/ CO₂-Prestatieladder stelt voor trede 5.

Jos Scholman BV zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂ footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

CO2 Prestatieladder

Jos Scholman heeft duurzaamheid en CO₂-bewust ondernemen hoog in het vaandel staan. We hanteren de CO2-Prestatieladder om onze ambitie om actief CO2 te reduceren ook te gaan realiseren. Het is voor ons een hulpmiddel bij het permanent zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor het terugdringen van de uitstoot als gevolg van onze bedrijfsvoering en projecten. Door samen bewust bezig te zijn, letterlijke bewustwording voor de besparing te creëren, elkaar te stimuleren en actief aan de slag te gaan, hebben we reeds grote stappen gemaakt en zijn we inmiddels gecertificeerd op het hoogst haalbare niveau, niveau 5 conform handboek 3.1 om precies te zijn.

Managementplan

Om onze inspanningen in kaart te brengen, hebben we een CO2-Beleid opgesteld. In dit plan worden onze acties omschreven met als doel het monitoren, opvolgen en continu verbeteren van de energie-efficiëntie. Uiteindelijk draagt dit plan bij aan een beperking van de energiebehoefte en vermindering van de COuitstoot van ons bedrijf.

 

A. Inzicht

Jos Scholman BV heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd. Het gaat hierbij om de volgende energiestromen:

  • Gasverbruik
  • Brandstofverbruik
  • Elektraverbruik
  • Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.

B. Reductie

Jos Scholman BV heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

In 2027 wil Jos Scholman ten opzichte van 2020 in scope 1 en 2 (inclusief business travel) 90% minder CO2 uitstoten.

C. Communicatie

Jos Scholman communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

 

 

Dossier 2020
Dossier 2021
Dossier 2022
Dossier 2023
MVO

Verklaring met betrekking tot kambeleid

D. Participatie

Jos Scholman BV neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Inmiddels is Jos Scholman meerdere jaren lid bij Stichting Positieve Impact. Meer informatie over dit initiatief is te vinden op hun website: Stichting Positieve Impact.

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u hier (website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen)

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder van Jos Scholman? Klik hier

Klik hier voor de intentieverklaring & bewijs deelname Stichting Positieve Impact.