Duurzaamheid en CO₂

Denkend aan duurzaam valt bij Aannemingsbedrijf Jos Scholman al snel op hoe er wordt omgegaan met de inzet van mens en machines. Efficiëntie vormt hierin een belangrijk kernwoord. Een goede planning zorgt voor slimme logistiek bij de inzet van de zoveel als mogelijk energiezuinige machines.

Verbruik, uitstoot en onderhoudsintensiteit worden vanuit milieuoogpunt nauwgezet gevolgd. Materialen en grondstoffen worden hergebruikt en de toepassing van werkzaamheden als onkruidbestrijding dmv föhnen of borstelen in plaats van chemische bestrijdingsmiddelen wordt keer op keer onder de loep genomen. Zo maar enkele voorbeelden zoals dagelijks wordt nagestreefd. Duurzaamheid is immers een permanent proces waarbij we telkens weer een stap willen maken. Er wordt al heel veel gedaan, maar het kan altijd weer slimmer, zuiniger en beter.

We hanteren de CO2-Prestatieladder om onze ambitie om actief CO2 te reduceren ook te gaan realiseren. Het is voor ons een hulpmiddel bij het permanent zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor het terugdringen van de uitstoot als gevolg van onze bedrijfsvoering en projecten. Door samen bewust bezig te zijn, letterlijke bewustwording voor de besparing te creëren, elkaar te stimuleren en actief aan de slag te gaan, hebben we reeds grote stappen gemaakt en zijn we inmiddels gecertificeerd op het hoogst haalbare niveau, niveau 5 conform handboek 3.0 om precies te zijn.

Winnaar CONeutraal Wisselbokaal

Stichting Nederland CONeutraal heeft als doel bedrijven te stimuleren en te ondersteunen om te groeien naar een klimaatneutrale onderneming. Jaarlijks reikt men een wisselbokaal uit aan een bedrijf waarvan zij vinden dat het grote stappen heeft genomen omtrent CO-reductie. Voor het jaar 2016 heeft Jos Scholman deze prestigieuze prijs op het gebied van duurzaam denken en doen gewonnen.

Energie Managementplan

Om onze inspanningen in kaart te brengen, hebben we een CO2 Management Plan opgesteld. In dit plan worden onze acties omschreven met als doel het monitoren, opvolgen en continu verbeteren van de energie-efficiëntie. Uiteindelijk draagt dit plan bij aan een beperking van de energiebehoefte en vermindering van de COuitstoot van ons bedrijf.

Communicatieberichten

De bevindingen van het jaar 2017, 2018 en 2019 vind je in de door ons opgemaakte rapportage: Emissie-inventaris voortgang 20172018, en de eerste helft 2019.Onze reductiedoelstellingen zijn verwoord in het destijds opgestelde communicatiebericht, zie: Communicatiebericht over 2016. Daarop volgend hebben wij onze reductiedoelstellingen voor 2017 vastgesteld, zie: Communicatiebericht over 2017 deels (lees: eerste half jaar),  Communicatiebericht over 2017 (lees: 2017 compleet), communicatiebericht over 2018 , communicatiebericht 2019-2020  en het communicatiebericht 1e helft van 2020.Ten aanzien van de reductiemaatregelen verwijzen wij naar ons overzicht met reductiemaatregelen, zie: CO2 reductiemaatregelen en voortgang 1e helft 2019.

Analyses

De analyse van de energiestromen van het jaar 2017 is samengevat in de Emissie-inventaris 2017 (lees: footprint 2017). Ook voor het jaar 2018 is dit deels weergegeven in de Emissie-inventaris 2018 h1  (lees: footprintberekening eerste half jaar 2018). Daarnaast hebben we ketenanalyses gemaakt van onze belangrijkste emissiebronnen –  een Ketenanalyse Diesel 2017 en een Ketenanalyse Groenafval 2017  – en bovendien een Ketenanalyse Papier 2017  gerealiseerd.

Scope 3

We hebben een overzicht gemaakt van onze emissies in scope 3 wat is opgenomen in ons Energie Managementplan.

Projecten met gunningsvoordeel

We zijn trots op onze projecten met gunningsvoordeel. Omdat deze projecten een tijd geleden gestart zijn, hebben we prognose footprints gemaakt, reductiedoelstellingen bepaald en voortgangsrapportages opgesteld: