— Discipline

Bermen- en wegenonderhoud

We onderhouden alle typen wegverharding en -meubilair en verzorgen zowel reinigingswerk als groot- en kleinschalige herstelwerkzaamheden. Voor het onderhouden van bermen, dijklichamen, greppels en verzorgingsplaatsen langs Rijks-, Provinciale en Gemeentelijke wegen beschikken we over uitgebreid en divers materiaal om zo aan elke beheerwens te kunnen voldoen. Met ons uitgebreide eigen materieel zorgen we ervoor dat bermen en wegen kwalitatief op niveau, overzichtelijk, veilig en begaanbaar blijven.