— Discipline

Bouw- en woonrijp maken

Het bouwrijp maken is het geschikt maken van een terrein voor nieuwe bouwwerken en het woonrijp maken is het afwerken van de openbare ruimte rondom de nieuwe bouwwerken. Beide facetten worden door ons ingevuld in de breedste zin van het woord. Grondwerk, aanleg en onderhoud van riolering, complete infrastructuur van verhardingen tot straatmeubilair zijn slechts enkele werkzaamheden die door ons worden gerealiseerd.