— Discipline

Sport- en cultuurtechniek

Aanleg, onderhoud en renovatie van buitensportaccommodaties is de letterlijke tak van sport waar we ook goed in zijn. Denk bij de werkzaamheden die we op het gebied van sport verrichten niet alleen aan de velden, zowel natuur- als kunstgras, maar ook aan alle elementen eromheen. Het hekwerk, de verlichting en bestrating en beplanting maken de beleving van een buitensportaccommodatie immers compleet. De aanleg evenals renovatie, onderhoud, onderzoek en advies ten aanzien van golfbanen vormt eveneens een belangrijk aandeel binnen de sport- en cultuurtechnische werkzaamheden. We bieden met onze kennis & ervaring en mensen & materieel een totaalpakket waarmee we compleet kunnen ontzorgen