— Project

Afkoppelen hemelwater, Putten

In opdracht van de gemeente Putten en samen met Luinstra Watermanagement realiseren het project Afkoppelen hemelwater Putten. De woonwijk waarvoor het werk wordt uitgevoerd is voorzien van een gemengd rioolstelsel wat zowel huishoudelijk afvalwater als hemelwater afvoert. Al het water dat wordt ingezameld met het gemengde riool wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Harderwijk alwaar het rioolwater wordt gezuiverd. Regenwater is relatief schoon en hoeft niet gezuiverd te worden, vandaar ook dat het verstandiger is om het schone water direct bij de ‘bron’ gescheiden te houden van het vuile water. En dit dus af te koppelen. Door af te koppelen wordt het hemelwater niet meer afgevoerd naar het gemengde rioolstelsel, maar afgevoerd naar de ondergrond, ook wel infiltreren genoemd.

Met het afkoppelen wordt voorkomen dat relatief schoon hemelwater onnodig naar de RWZI gaat. Hierdoor treedt een energie- en kostenbesparing op doordat minder water verpompt hoeft te worden door de rioolgemalen die het rioolwater naar de rioolwaterzuivering voeren. Afkoppelen in combinatie met infiltreren zorgt er ook voor dat verdroging van de ondergrond wordt tegengegaan. Bovendien worden de risico’s met betrekking tot wateroverlast beperkt. Om infiltratie mogelijk te maken wordt een buis met gaatjes verticaal in de grond aangebracht. Op het moment dat de buis zich vult met water ontstaat er een (water)overdruk, waardoor het water in de omliggende grond kan infiltreren. De werkzaamheden worden in relatief kort tijdsbestek gerealiseerd conform de met de gemeente afgestemde planning waarbij de overlast voor de bewoners zoveel als mogelijk zal worden beperkt.

Project details

Opdrachtgever
gemeente Putten