— Project

Archeologisch graafwerk Beatrixsluis, Nieuwegein

De Prinses Beatrixsluis in de gemeente Nieuwegein is een rijksmonument uit 1938. Het sluizencomplex vormt via het Lekkanaal de scheepvaartverbinding tussen rivier de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. In verband met het toegenomen verkeer op het Lekkanaal en schaalvergroting in de binnenvaart zal er een derde schutkolk worden aangelegd. Ook het Lekkanaal wordt tegelijk verbreed om extra ligplaatsen te creëren. Met de aanleg wordt een knelpunt in de vaarweg tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen weggenomen, maar voor dit zover is en er daadwerkelijk zal worden gestart, vindt er eerst uitgebreid archeologisch onderzoek door Sweco plaats.

Op verschillende locaties aan de oostkant van het Lekkanaal zullen er graaflocaties door ons worden ingericht. En onder begeleiding van archeologen van Sweco zullen we de komende periode tal van graafwerkzaamheden uitvoeren. In de grond naast het Lekkanaal bij Nieuwegein bevinden zich mogelijk bijzondere overblijfselen uit het verleden. Het is een gebied waar veel is gebeurd in de geschiedenis en het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat er archeologische resten uit de Tweede Wereldoorlog en/of de Steentijd (300.000 tot 2.000 jaar voor Christus) gevonden zullen worden.