— Project

Bouwrijp maken woonwijk Helsdingen, Vianen

Vianen is de enige Utrechtse gemeente ten zuiden van de rivier de Lek en mede dankzij de centrale ligging in het midden van het land nabij water- en uitvalswegen een aantrekkelijke woonplaats. Binnenkort wordt de woongelegenheid uitgebreid met gevarieerde nieuwbouwwoningen in de wijk Helsdingen. Voordat de nieuwbouwwijk er zal verrijzen, wordt het omvangrijke terrein (circa 4,2 hectare) door ons in opdracht van de gemeente Vianen eerst bouwrijp gemaakt.

De eerdere bebouwing is reeds gesloopt en het gehele werkterrein is afgezet met bouwhekken. Mede gezien de verschillende aan het werk grenzende scholen een extra waarborging voor de veiligheid van werken. Daarnaast zijn er bij aanvang voorzorgsmaatregelen genomen voor de in het werk aanwezige monumentale bomen ter bescherming en is er gestart met de voorbereiding voor het door ons te realiseren rioolstelsel en basis voor de straten. Binnen een kort tijdsbestek en strakke planning, zullen de werkzaamheden de komende periode worden gerealiseerd.