— Project

Daktuin Hoogheemraadschap, Delft

In Delft wordt de huisvesting voor het Hoogheemraadschap van Delfland gerenoveerd. Een deel van het grote gebouw heeft hoog monumentale waarde (het oudste deel dateert van circa 1530) en het hoofdkantoor wordt met de verbouw en herinrichting naar de eisen en comfort van de huidige tijd gebracht. Ook de buitenruimte wordt helemaal opnieuw aangelegd; de realisatie hiervan wordt door ons in opdracht van Erkend Restauratie Bouwbedrijf Koninklijke Woudenberg verzorgd.

De circa 2500 vierkante meter grote daktuin – het binnenterrein ligt grotendeels boven de ondergrondse parkeergarage – wordt helemaal opnieuw ingericht en vanaf de basis conform ontwerptekening door ons weer opgebouwd.