— Project

De Groenzoom, Berkel en Rodenrijs

Groen- en recreatiegebieden  zijn belangrijk voor Nederland en om te voorkomen dat gemeentes aan elkaar groeien, zijn er vanuit de overheid plannen ontwikkeld om de tussengebieden open en groen te houden. Hiervoor is door Provincie Zuid-Holland de zogenaamde groenblauwe slinger gelanceerd; een recreatieve en ecologische verbinding tussen Midden-Delfland en het Groene Hart.

De Groenzoom is het smalste onderdeel en tot voor kort ook het dichtst bebouwd met glastuinbouw en bedrijvigheid. Het grote natuur- en landschapsbouwproject bestaat uit verschillende deelplannen en Aannemingsbedrijf Jos Scholman uit Nieuwegein is verantwoordelijk voor meerdere ervan.

Onder het motto ‘de natuur als buur’ wordt het gebied De Groenzoom ingericht met water, rietlanden, graslanden en af en toe beplanting. Met de aanleg van fietspaden, kanoroutes, voetpaden en ruiterpaden wordt het gebied toegankelijk gemaakt voor recreatie. De openheid van de Hollandse polder blijft in tact en ook begrazing van de graslanden met koeien en schapen zal in de toekomst onderdeel zijn van het natuurbeheer. Er wordt door Aannemingsbedrijf Jos Scholman met divers materieel gewerkt aan de realisatie van het ontwerp, waarbij rekening houden met en anticiperen op de in het gebied aanwezige kabels en leidingen, flora & fauna en waterwegen een belangrijk onderdeel vormt.