Aannemingsbedrijf Jos Scholman

Laatste gedeelte renovatie Hornmeerpark

Jos Scholman start met het laatste gedeelte van de renovatie aan het Hornmeerpark. Dit betreft het renoveren van de wandelverbindingsroutes in de omgeving van de Beethovenlaan, Legmeerdijk en de Mozartlaan. Zo worden de oude paden vervangen door lavapaden.  Ook het aangrenzend groen wordt opgeknapt. Tevens worden er bomen gekapt, het bosplantsoen wordt gesnoeid en aangevuld met een gevarieerder sortiment jong plantmaterieel. Op deze wijze wordt de kwaliteit van het gebied verbeterd. Net als bij e renovatie van het eerste deel van het park hebben wij bijzondere aandacht voor het verbeteren van de drooglegging van de paden en de zorg voor de flora en fauna.  

Het plan ziet toe op het meer integreren van de kinderboerderij bij het Hornmeerpark. Dit krijgt zijn beslag door het verbinden van de eendenvijver met het open water, de aanleg van een vlonderbrug aldaar en de aanleg van een nieuw entreepartij van het park en de kinderboerderij aan de zijde van FC Aalsmeer. Hierdoor wordt de entree van het park en de kinderboerderij meer één natuurlijk geheel. We pakken de renovatie gefaseerd aan, zodat een wandeling in een groot deel van het gebied gedurende de renovatie gewoon mogelijk blijft.

De werkzaamheden zijn gestart op 21 januari 2019. In de eerste week staan de werkzaamheden in het teken van het inrichten van een deel van het bouwterrein met het plaatsen van bouwhekken en een keet. Ook wordt er begonnen met het verwijderen van verharding tussen de kinderboerderij en FC Aalsmeer.

Op hoofdlijnen ziet de fasering/de werkvolgorde en de beoogde periode van realisatie er als volgt uit:

  • Groenwerkzaamheden: 4de week januari t/m medio februari kap- en snoeiwerkzaamheden aan het bosplantsoen in het gehele gebied;
  • Fase 1 Kinderboerderij: 4de week januari t/m eind februari opknappen omgeving kinder-boerderij;
  • Fase 2 Zuidwestzijde Woonwijk Mozartlaan: medio februari t/m medio maart opknappen wandelverbinding gelegen tussen de Legmeerdijk tot aan de Beethovenlaan (achter de ten-nishal langs);
  • Fase 3 Zuidoostzijde park grenzend aan Legmeerdijk: medio maart t/m medio mei opknap-pen parkgedeelte nabij en langs de Legmeerdijk, vanaf hoek kruising Legmeerdijk/Burg. Kasteleinweg tot aan Mozartlaan;
  • Fase 4 Aanbrengen beplanting: aansluitend op afronding van fase 1, fase 2 en fase 3;
  • Fase 5 Plaatsen/afwerken vlonderbrug: afhankelijk van het vergunningstraject ergens in de periode eind februari en medio april.

We verwachten medio juni met de werkzaamheden klaar te zijn.

Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken en voor ieders veiligheid wordt iedere keer een ander gedeelte van het park niet toegankelijk voor gebruikers. Uiteraard streven wij ernaar om gedeeltes van het park zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor gebruikers zodra deze gebruiksklaar is.

Om de bouwlocatie te kunnen bereiken, maken wij gebruik van tijdelijke werkinritten en op- en overslagplekken. De tijdelijke werkinritten en de op- en overslagplekken zijn te vinden op de parkeerplaats Beethovenlaan parkeervakken nabij de Kinderboerderij (fase 1, 2 en 5), de parkeerplaatsen en groenvoorzieningen aan de Beethovenlaan, nabij achterzijde tennishal (fase 2 en 4) en onder aan de Legmeerdijk in het groen, in de bocht van nabij de Mozartlaan (fase 3 en 4). Ook zal gedurende fase 3 de Legmeerdijk (het pad boven op de dijk waar veel gefietst wordt) versmald worden, zodat bouwverkeer het gebied nabij de Burg. Kasteleinweg kan renoveren (op tekening aangeduid met ‘voorstel oversteek Legmeerdijk’).

Jos Scholman probeert samen met de gemeente de overlast zo veel mogelijk te beperken.  We zullen buiten de spits het materieel aan- en afvoeren. Ook zullen we de depots voor het weekend zo veel verkleinen. Ondanks deze maatregelen zal er uiteraard sprake zijn van tijdelijke overlast. Wij vragen uw begrip hiervoor.

U treft op de website van de gemeente Aalsmeer algemene informatie aan.  Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Marjo F. Hoek, projectleider, bereikbaar via 020-540 42 42, m.f.hoek@amstelveen.nl. Voor uitvoering gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met Marco Izelaar, toezichthouder gemeente Aalsmeer, bereikbaar via 020-540 4911 / 06 – 22 52 65 34 of Wilfred van Kippersluis, senior uitvoerder en gebiedsmanager van Jos Scholman Groen B.V., tel 06 – 54 27 27 92.

 

Laatste nieuws over dit project
Nieuwsarchief van dit project >
 

Discipline(s) binnen dit project

Contact

Bel ons

030 - 60 44 282

of stuur een e-mail

info@josscholman.nl

Ga naar Contact >