— Project

Landgoed Vijverhof, Den Dolder

Aan de rand van Bilthoven en Den Dolder ligt het natuurgebied ‘Landgoed Vijverhof’. Ooit eigendom van onze Koninklijke familie, maar nu grotendeels in bezit van Het Utrechts Landschap. En in opdracht van hen heeft Aannemingsbedrijf Jos Scholman uit Nieuwegein een mooi project opgeleverd; een natuurtechnische afgraving ten behoeve van de uitbreiding van nat schraalland. Een uniek landschap, belangrijk voor de ontwikkeling van zeldzame plantensoorten in de natuur.

De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van jong bos en het afgraven van de bovengrond. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een zeldzame schrale vegetatie, een zogenaamd nat schraalland. Nat door het regenwater dat is gevallen in de hogerop gelegen bossen. Schraal vanwege de arme grond, waarop zeldzame plantensoorten juist goed gedijen. Orchideeën, Moeraswolfsklauw, Klein Zonnedauw en Koningsvaren zijn voorbeelden van zeldzame planten die in de nabije toekomst in dit gebied zullen gaan groeien. Vlakbij zijn deze planten reeds te vinden, want naast het werkgebied was namelijk al eerder – enkele jaren terug – een zelfde stuk nat schraalland gerealiseerd. Als het ware een voorbeeld voor de nu door Aannemingsbedrijf Jos Scholman gerealiseerde uitbreiding.

De oude houtwal tussen de twee percelen is gespaard gebleven en ook de afgegraven grond heeft een nieuwe bestemming op het landgoed zelf gekregen. Even verderop is dit gestort en daarna bezaaid waardoor er nu Bladrammenas groeit. Een gewas dat werkt als een soort van ‘groene bemester’ en daarmee goed is voor het wild en de insecten.

Al met al een zeer mooi project met ditmaal niet de mens maar de natuur als eindgebruiker na realisatie van de werkzaamheden. Iets wat Aannemingsbedrijf Jos Scholman natuurlijk óók belangrijk vind!

Project details

Opdrachtgever
Het Utrechts Landschap