Aannemingsbedrijf Jos Scholman

Natuurvriendelijke oevers Kromme Rijn, Odijk/Bunnik

Waren het eerder de voorbereidingen die zijn getroffen, inmiddels is er door Aannemingsbedrijf Jos Scholman uit Nieuwegein gestart met de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de natuurlijke vriendelijke oevers in Bunnik en Odijk. Een mooi project wat in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de komende tijd zal worden gerealiseerd.

De huidige oeverbescherming is oud en bestaat uit houten palen die ‘mannetje-mannetje’ naast elkaar staan. Door verrotting op de waterlijn breken de palen af en zakt de constructie in de Kromme Rijn. Als gevolg hiervan spoelt grond uit en beginnen de taluds achter de beschoeiingen in te zakken. Bij de vervanging van een bestaande oeverbescherming wordt door het waterschap gestreefd naar een zoveel als mogelijke aanleg van natuurvriendelijke oevers. Aan de ene kant om de natuur de kans te geven zich te ontwikkelen en aan de andere kant om een zo onderhoudsvriendelijk mogelijke oever te maken. Een duurzame oplossing dus. Daar waar mogelijk worden de palen verwijderd en vervangen voor een natuurlijke rivieroever zonder verharde oeverbescherming. Daar waar dit niet realiseerbaar is, worden verrotte delen van de palen afgezaagd en hergebruikt om een onderwater-bescherming aan te leggen met grasdoorgroeibare stenen tegen de oever. Zo rotten de palen niet meer weg omdat ze onder water blijven en voorkomt de stenen oeverbescherming uitspoeling van de waterkant.

Het werk vindt gedeeltelijk plaats binnen de bebouwde kom. De eventuele overlast zal dan ook zo veel als mogelijk worden beperkt, maar merkbaar kunnen zijn voor omwonenden. Het uiteindelijke resultaat zal een ingrijpende en aanmerkelijke verfraaiing zijn van het landschap en de oevers van de Kromme Rijn.

Jos Scholman en project Natuurvriendelijke oevers Kromme Rijn JS _BD47752 Jos Scholman en project Natuurvriendelijke oevers Kromme Rijn JS _BD47730 Jos Scholman en project natuurvriendelijke oevers Kromme Rijn JS _BD47729

Laatste nieuws over dit project
Nieuwsarchief van dit project >
 

Discipline(s) binnen dit project

Contact

Bel ons

030 - 60 44 282

of stuur een e-mail

info@josscholman.nl

Ga naar Contact >