— Project

Onderhoud bermen en sloten, Oudewater

In opdracht van de gemeente Oudewater realiseert Aannemingsbedrijf Jos Scholman het onderhoud lang gras en watergangen in de gemeente Oudewater. Er is onlangs gestart en de projectperiode loopt een jaar lang.

Het door de gemeente opgestelde berm- en slootbeleid zal conform afspraak worden uitgevoerd met als doel de omgeving leefbaar te houden en de verkeersveiligheid op wegen, fiets- en wandelpaden te waarborgen. Aan de hand van de groenfunctie zullen bermen en waterkanten worden gemaaid en onderhouden. Als vanzelfsprekend wordt er rekening gehouden met flora en fauna en zal er gefaseerd worden gemaaid voor behoud van diversiteit en leefbaar milieu van planten en dieren.

De planning geeft weer wanneer welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Deze zal worden gemonitord en bijgewerkt indien van toepassing.

Veiligheid gedurende de te verrichten werkzaamheden speelt een belangrijke rol. Naast de instructies aan de medewerkers van Jos Scholman om de werkzaamheden veilig en zonder schade te verrichten, attenderen we ook de inwoners om enkele veiligheidsregels in acht te nemen:

  • Parkeer geen voertuigen langs de waterkant/bermrand ten tijde van de te verrichten werkzaamheden (zie planning).
  • Blijf op veilige afstand bij de uitvoering van de werkzaamheden.
  • Houdt verkeerregels in acht  en volg zo nodig ter plaatse aangegeven instructies op.

Project details

Opdrachtgever
gemeente Oudewater