Aannemingsbedrijf Jos Scholman

Reconstructie de Raam, Gouda

De Raam in Gouda is een straat en tegelijkertijd een buurt in de historische binnenstad van Gouda. De Raambuurt is gelegen in een unieke oude stadswijk, die de afgelopen decennia meer veranderd is dan in alle voorgaande eeuwen samen. De straat bestond vroeger uit een gracht die de hoge Gouwe via het Nonnenwater met de huidige Museumhaven verbindt. Waar vroeger het water liep, staan nu auto’s geparkeerd. En precies die plek is het werkgebied van project Raam, waarbinnen Jos Scholman in opdracht van de gemeente Gouda de reconstructie van de riolering en verharding zal gaan realiseren.

We vernieuwen en verbeteren de bestaande riolering voor afvoer van vuil water en regenwater. Tegelijkertijd vervangen we de inrichting van de buitenruimte door nieuwe materialen, zullen bestaande bomen (weer) een plek krijgen en worden deze aangevuld met divers extra groenaanplant.

De huidige riolering is verouderd en vertoont gebreken. Het riool moet daarom worden vervangen. Om wateroverlast tegen te gaan, koppelen we het regenwater af van het vuilwaterriool. Het nieuwe schoonwaterriool voert het hemelwater af naar de bodem en/of in de sloten. Hierdoor wordt voorkomen dat er onnodig veel ‘schoon’ water naar de zuiveringsinstallatie stroomt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een doordacht werkplan. Door voortdurend te monitoren en de projectrealisatie slim te faseren wordt eventuele hinder als gevolg van de te verrichten activiteiten enerzijds continu in de gaten gehouden en anderzijds zoveel als mogelijk beperkt en/of beheerst. Door communicatie via verschillende media zal de omgeving steeds weer op de hoogte worden gebracht over het verloop van het project en de hierbinnen geplande activiteiten.

Ruwe visualisatieschetsen de Raam, Gouda:

  

Laatste nieuws over dit project
Nieuwsarchief van dit project >
 

Discipline(s) binnen dit project

Contact

Bel ons

030 - 60 44 282

of stuur een e-mail

info@josscholman.nl

Ga naar Contact >