— Project

Renovatie rioolstelsel Koningslaan, Amsterdam

In opdracht van Waternet vervangen we in Amsterdam Oud-Zuid, aan de Koningslaan nabij het Vondelpark, het rioolstelsel. In twee fases zal het riool met een totale lengte van 340 meter door ons worden vernieuwd. Op een diepte van circa 3,5 meter wordt onderheid – gefundeerd op kespen en heipalen – zowel een boven- als onderriool aangelegd, zoals gebruikelijk voor Amsterdam. Het onderriool dient als transportleiding en op het daarmee verbonden bovenriool komen de huisaansluitingen.

De huizen in Oud-Zuid staan van oudsher nog op houten palen welke zouden kunnen gaan rotten bij het zakken van het waterpeil door de bemaling. Om deze reden, maar ook gezien de grootte van het werkgebied, wordt er een stalen damwand aangebracht om de bouwkuip. Bovendien zijn de verschillende huizen gedurende de werkzaamheden aangesloten op een tijdelijk riool, ruim buiten het werkvak.