— Project

Vechtdijk, Utrecht

Dagelijks is er veel bedrijvigheid aan de Vechtdijk te Utrecht. De vele medewerkers van Aannemingsbedrijf Jos Scholman uit Nieuwegein verrichten samen met het zo herkenbare en diverse blauwgele materieel – op het water en aan de kade – alweer lange tijd vele verschillende werkzaamheden. Conform planning volgen deze elkaar op om zo keer op keer de woonarken ook weer terug te kunnen verschepen.

Langs de Vecht in het werkgebied liggen in totaal 49 woonarken. Deze worden in opdracht van de gemeente Utrecht om en om verscheept naar een tijdelijke ligplaats en later weer teruggeplaatst nadat de ligplaatsen compleet zijn gerenoveerd. Compleet aangezien niet alleen de vernieuwde beschoeiing en nieuwe meerpalen worden gerealiseerd, maar ook de grond aan de oever wordt gesaneerd, de riolering en water- en elektriciteitsvoorzieningen opnieuw worden aangelegd en de tuinen allen weer geheel naar oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Daarnaast wordt de Vecht zelf ook nog eens uitgebaggerd.
Een mooi en uitdagend project met vele aspecten, waarbij ook het contact met de bewoners een belangrijke schakel is.

In de projectfilm hebben we de verschillende facetten van het werk treffend in beeld gebracht.

Meer projecten