— Project

Waterbergingsgebied Hooge Boezem, Haastrecht

Was het eerder nog allemaal polderlandschap, inmiddels is het gebied de Hooge Boezem in Haastrecht in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden door Aannemingsbedrijf Jos Scholman uit Nieuwegein ingericht als waterbergingsgebied, gecombineerd met natuurontwikkeling. Het gebied heeft als doel om in tijden van zeer hoog water op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel een grote hoeveelheid water te bergen. Maximaal maar liefst 73.000 m³ en naar verwachting zal dit eens in de vijf jaar van toepassing zijn. 

Een groot deel van de werkzaamheden die door Aannemingsbedrijf Jos Scholman zijn verricht, bestond uit grondverzet. Voor de waterberging en aanleg van de natuurzones is heel veel grond ontgraven waarvan het merendeel weer kon worden hergebruikt voor de aanleg van nieuwe kaden en het ophogen van het nabijgelegen wandelpad door het poldergebied. De nieuw aangelegde kaden, de zogenaamde compartimentskaden, verdelen het gebied in 3 karakteristieke compartimenten; de natuurzones.

In het zuidoosten is de zone als rietland ingericht, met veel open water. In het zuidwestelijk deel ligt het dotterbloemhooiland en in het noordwesten de standweide met ruig grasland. Het ene gebied kan meer water aan dan het andere, vandaar ook dat er verschillende afsluitbare duikers zijn geplaatst om de inlaat van water te kunnen reguleren. Zo hebben de verschillende zones elk hun eigen waterhuishouding. Bij hevige regenbuien kan polder de Hooge Boezem het overtollige water van de gekanaliseerde Hollandse IJssel opvangen. Dit gebeurt via de Vlist. Er is een grote calamiteitenduiker geplaatst tussen de Vlist en de polder de Hooge Boezem en via deze duiker stroomt het water naar het waterbergingsgebied. De duiker wordt handmatig bediend, zodat het water gecontroleerd en stapsgewijs ingelaten kan worden. Er kan maximaal maar liefst 73.000 m³ water (ter vergelijk: zo’n 30 gevulde Olympische zwembaden) worden ingelaten. Het waterpeil zal op dat moment een halve meter hoog zijn en zodra het waterpeil op de IJssel zakt, zal het water weer worden afgevoerd naar de Lopikerwaard.

Nu het project is gerealiseerd kan de verschillende flora en fauna zich weer gaan (door)ontwikkelen. Het Zuid-Hollands landschap (eigenaar van het gebied) zal dit met waarneming en monitoring nauwlettend gaan volgen.

Om de realisatie en werking van dit mooie project optimaal uit te leggen is er door HDSR een projectfilm gemaakt; een mooie terugblik op het door ons gemaakte werk:

Project details

Opdrachtgever
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden