— Discipline

Gladheidsbestrijding

Gedurende de wintermaanden kunnen weersomstandigheden als vorst en sneeuw zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties. Door het begaanbaar en sneeuwvrij houden van Rijks, Provinciale en Gemeentelijke wegen en fietspaden en (particuliere) bedrijfsterreinen zorgen we ervoor dat het verkeer een veilige doorgang kan vinden. Met een gespecialiseerd voertuigenpark en een team van ervaren medewerkers staan we gedurende de wintermaanden 24 uur per dag paraat om de gladheid te bestrijden.