— Discipline

Natuur- en landschapsbouw

Natuurontwikkeling in stedelijk gebied wordt steeds belangrijker in onze samenleving, net als natuur- en landschapsontwikkeling buiten de steden. We hebben inmiddels jarenlange ervaring met de aanleg en het onderhoud van natuurontwikkelingsprojecten. Deze projecten variëren van bloemrijke bermen, graslanden en natuurvriendelijke oevers tot grootschalige natuur- en landschapsontwikkeling met recreatiemogelijkheden. Alle noodzakelijke werkzaamheden worden door ons verzorgd. Denk hierbij onder andere aan grootschalig grondverzet, vernattingswerken, omvorming en aanleg van bossen en beplantingen, de aanleg van recreatieve voorzieningen en meer. Door onze ruime ervaring op het gebied van de aanleg van grootschalige groenvoorzieningen, oeverconstructies en landschappen, zorgen we ervoor dat de flora en fauna elkaar op een natuurlijke wijze ontmoeten.