Aannemingsbedrijf Jos Scholman

"Aannemingsbedrijf Jos Scholman heeft glans gegeven aan het bijzondere waterbergingsproject in de historische polder de Hooge Boezem in Haastrecht."

Y. Snoek
Projectleider bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Duurzaamheid en CO₂

Denkend aan duurzaam valt bij Aannemingsbedrijf Jos Scholman al snel op hoe er wordt omgegaan met de inzet van mens en machines. Efficiëntie vormt hierin een belangrijk kernwoord. Een goede planning zorgt voor slimme logistiek bij de inzet van de zoveel als mogelijk energiezuinige machines.

Verbruik, uitstoot en onderhoudsintensiteit worden vanuit milieuoogpunt nauwgezet gevolgd. Materialen en grondstoffen worden hergebruikt en de toepassing van werkzaamheden als onkruidbestrijding dmv föhnen of borstelen in plaats van chemische bestrijdingsmiddelen wordt keer op keer onder de loep genomen. Zo maar enkele voorbeelden zoals dagelijks wordt nagestreefd. Duurzaamheid is immers een permanent proces waarbij we telkens weer een stap willen maken. Er wordt al heel veel gedaan, maar het kan altijd weer slimmer, zuiniger en beter.

We hanteren de CO2-Prestatieladder om onze ambitie om actief CO2 te reduceren ook te gaan realiseren. Het is voor ons een hulpmiddel bij het permanent zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor het terugdringen van de uitstoot als gevolg van onze bedrijfsvoering en projecten. Door samen bewust bezig te zijn, letterlijke bewustwording voor de besparing te creëren, elkaar te stimuleren en actief aan de slag te gaan, hebben we reeds grote stappen gemaakt en zijn we inmiddels gecertificeerd op het hoogst haalbare niveau, niveau 5 conform handboek 3.0 om precies te zijn.

Winnaar CO2 Neutraal Wisselbokaal

Stichting Nederland CO2 Neutraal heeft als doel bedrijven te stimuleren en te ondersteunen om te groeien naar een klimaatneutrale onderneming. Jaarlijks reikt men een wisselbokaal uit aan een bedrijf waarvan zij vinden dat het grote stappen heeft genomen omtrent CO2 -reductie. Voor het jaar 2016 heeft Jos Scholman deze prestigieuze prijs op het gebied van duurzaam denken en doen gewonnen.

Energie Managementplan

Om onze inspanningen in kaart te brengen, hebben we een CO2 Management Plan opgesteld. In dit plan worden onze acties omschreven met als doel het monitoren, opvolgen en continu verbeteren van de energie-efficiëntie. Uiteindelijk draagt dit plan bij aan een beperking van de energiebehoefte en vermindering van de CO2 uitstoot van ons bedrijf. De bevindingen van het jaar 2016 vind je in deze rapportage: Emissie-inventaris voortgang 2016 . Onze reductiedoelstellingen zijn verwoord in bijgevoegd document:   Communicatiebericht over 2016, daarop volgend hebben wij onze reductiedoelstellingen 2017 vastgesteld  Communicatiebericht over 2017 . Ten aanzien van de reductiemaatregelen verwijzen wij bijgevoegd naar ons overzicht reductiemaatregelen. CO2 reductiemaatregelen en voortgang

Analyses

De analyse van de energiestromen van het jaar 2016 is samengevat in de CO2 footprint 2016. Ook voor het jaar 2017 is dit deels weergegeven in de CO2 footprintberekening 1e helft 2017. Daarnaast hebben we 2 ketenanalyses gemaakt van onze belangrijkste emissiebronnen: een Ketenanalyse Diesel 2016 en een Ketenanalyse Groenafval jaar 2016.    

Scope 3

We hebben een overzicht gemaakt van onze emissies in scope 3 wat is opgenomen in ons Energie Managementplan.

Projecten met gunningsvoordeel

We zijn trots op onze projecten met gunningsvoordeel. Omdat deze projecten een tijd geleden gestart zijn, hebben we prognose footprints gemaakt, reductiedoelstellingen bepaald en voortgangsrapportages opgesteld:

Contact

Bel ons

030 - 60 44 282

of stuur een e-mail

info@josscholman.nl

Ga naar Contact >